Tjenester

Vi utfører alle typer tjenester som naturlig hører inn under økonomi og regnskap – bl.a.:

 • Løpende regnskap/bokføring
 • Prosjektregnskap
 • Remittering/betaling
 • Lønn
 • Fakturering og purring
 • Budsjettering
 • Årsregnskap
 • Selvangivelser/ligningspapirer
 • Aksjebok/aksjoneærregisteret
 • Rapportering
 • Styrearbeid
 • Selskapsetablering
 • Rådgivning
 • Skattespørsmål
 • Myndighetsrapportering